Dnes je: Čas:  00:00:00                

1. Název Obec Mochov
2. Důvod a způsob
    založení

Obec Mochov vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu se zákonem ČNR č. 367/1990 Sb., (zrušen zákonem č. 128/2000 Sb.) o obcích. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony. Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost. Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí zákony a jinými právními předpisy, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Orgány obce:
zastupitelstvo obce - je složeno z 11 členů, rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce a jeho povinnosti a pravomoci jsou dány zákonem o obcích
starosta - zastupuje obec navenek, je volen zastupitelstvem obce z řad jeho členů, jeho pravomoci jsou dány zákonem o obcích místostarosta - zastupuje starostu, pokud tak určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci dle zákona o obcích
obecní úřad - tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu

Orgány zastupitelstva obce:
finanční výbor - iniciativní a kontrolní orgán, provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce; plní další úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo obce
kontrolní výbor - kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce; kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti; plní další kontrolní úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo obce
kulturní a sociální výbor - sbor pro občanské záležitosti (vítání nových občánků, životní jubilea apod.)
školský výbor

Příspěvkové organizace
Mateřská škola Mochov, okres Praha - východ
Základní škola Mochov, okres Praha - východ

Organizační složka obce
Obecní knihovna Mochov

4. Kontaktní spojení Obec Mochov/Obecní úřad Mochov
Sokolovská 92
250 87 Mochov
tel.: 326 992 457
fax: 326 992 457
starosta tel.: 602 266 089
e-mail: obecmochov@c-mail.cz
e-podatelna: obecmochov@c-mail.cz
ID datové schránky: gqcbsh6
oficiální internetové stránky: http://www.mochov.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí a středa  8:00 - 11:00 hod.    12:00 - 17:00 hod.
Pokladna:
pondělí a středa  8:00 - 11:00 hod.    12:00 - 16:30 hod.
Ověřování/Czech point:
pondělí a středa  8:00 - 11:00 hod.    12:00 - 16:30 hod.
5. Případné platby lze
    poukázat
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby
od veřejnosti číslo účtu:    6026201/0100
Místní poplatky lze uhradit i v hotovosti v úředních hodinách pro veřejnost přímo na obecním úřadě; kromě poplatku za VHP.
6. IČ 00240486
7. DIČ Obec Mochov není plátcem DPH
8. Dokumenty Strategický plán 2017 - 2022
8.1 Seznamy hlavních
      dokumentů
Ke stažení
Vyhlášky a opatření
Zápisy ZO
8.2 Střednědobý výhled rozpočtu 8.2.1 Obec Mochov
   Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020

8.2.2 Základní škola
   Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2019

8.2.3 Mateřská škola
   Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2019

8.3 Rozpočet 8.3.1 Obec Mochov
   Rozpočet obce rok 2019
   Rozpočet obce rok 2018
   Rozpočet obce rok 2017
   Rozpočet obce rok 2016
   Rozpočet obce rok 2015
   Rozpočet obce rok 2014
   Rozpočet obce rok 2013
   Rozpočet obce rok 2012
   Rozpočet obce rok 2011

8.3.2 Základní škola
   Rozpočet ZŠ rok 2019
   Rozpočet ZŠ rok 2018
   Rozpočet ZŠ rok 2017

8.3.3 Mateřská škola
   Rozpočet MŠ 2019
   Rozpočet MŠ 2018
   Rozpočet MŠ 2017
8.4 Závěrečný účet 8.4.1 Obec Mochov
   Závěrečný účet obce Mochov za rok 2018
9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Obecní úřad Mochov
Sokolovská 92
250 87 Mochov
tel.: 326 992 457
fax: 326 992 457
starosta tel.: 602 266 089
e-mail: obecmochov@c-mail.cz
e-podatelna: obecmochov@c-mail.cz
ID datové schránky: gqcbsh6
10. Příjem žádostí a
      dalších podání
Úřední hodiny pro veřejnost:
Pondělí a středa   8:00 - 17:00 hod.

Obecní úřad Mochov
Sokolovská 92
250 87 Mochov
tel.: 326 992 457
fax: 326 992 457
starosta tel.: 602 266 089
e-mail: obecmochov@c-mail.cz
e-podatelna: obecmochov@c-mail.cz
ID datové schránky: gqcbsh6
11. Opravné prostředky Opravné prostředky
12. Formuláře Formuláře
S žádostí o poskytnutí formuláře se lze obrátit přímo na:

Obecní úřad
Mochov
Sokolovská 92
250 87 Mochov
13. Popisy postupů
    - návody pro řešení
      životních situací
Návody na řešení životních situací - Portál veřejné správy ČR
Rady a služby - Ministerstvo vnitra ČR
14. Předpisy -
14.1 Nejdůležitější
         používané předpisy
Nejdůležitější používané předpisy - zde
Zákony zveřejňované ve Sbírce zákonů můžete vyhledat v elektronické verzi publikace Ministerstva vnitra České republiky
K fyzickému nahlédnutí jsou tyto předpisy přístupné v úředních hodinách pro veřejnost přímo na Obecním úřadě Mochov, Sokolovská 92, 250 87 Mochov
14.2 Předpisy Vyhlášky a opatření
K fyzickému nahlédnutí jsou tyto předpisy přístupné v úředních hodinách pro veřejnost přímo na Obecním úřadě Mochov, Sokolovská 92, 250 87 Mochov
15. Úhrady za poskytování informací (podle zákona
č. 106/1999 Sb.)
Postup při podávání žádostí o poskytnutí informací + Sazebník úhrad
15.1 Sazebník úhrad
         za poskytování
         informací
Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Licenční smlouvy -
17. Výroční zpráva podle
      zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy
18. Informace
      o zpracování osobních
      údajů
Informace o zpracování osobních údajů
 
   Úvodní stránka
   Historie
   Obecní úřad
   Úřední deska
   Povinné informace
   Registr oznámení
   Fotogalerie
   Mapa + dopravní spojení
   Mateřská škola
   Základní škola
   Firmy a podnikatelé
   Spolky a organizace
   Veřejná knihovna
   Zdravotnické služby
   Zajímavosti v okolí
   Informace
   Ke stažení
   Odkazy
   Napište nám
   Paroplynová elektrárna
   Územní plán
   Výzvy pro podání nabídek
   Strategický plán
   Dětské hřiště
   Výstava historických fotografií
   Separační dvůr
   Připravované projekty
   Proměny Mochova
   Akce v Mochově
   Kroniky obce Mochov
   Nový chodník ul. Chudomelská
 
   Veřejné zakázky