Dnes je: Čas:  00:00:00                

Sdělení starosty obce k záměru výstavby paroplynové elektrárny
Sdělení ve formátu pdf stáhnete zde.

Dovolte, abych Vám sdělil několik slov k záměru výstavby paroplynové elektrárny, který byl 5.11.2009 představen společností RWE.

     Slovo záměr zdůrazňuji na prvém místě, protože celý proces případné výstavby je ve fázi přípravy záměru projektu a přípravy podkladů pro studii o vlivu stavby na životní prostředí (EIA). V žádném případě tedy nejde o schválený projekt, mající v kapse stavební povolení. Jediné co zatím existuje, je předběžný souhlas podmíněný tím, že navržené řešení nesmí znamenat žádné znatelné zatížení životního prostředí v obci a to zejména z pohledu exhalací a hluku. Teprve pak může investor za námi přijít a zahájit diskuzi nad potřebnou změnou územního plánu obce Mochov, která je nezbytnou podmínkou pro případnou realizaci a která je plně v kompetenci obce Mochov. Tato případná změna, stejně jako každá jiná, je pak samozřejmě předmětem veřejného projednávání v několika stupních schvalování. V tento moment je tedy představen v hrubých rysech záměr projektu, který je k nahlédnutí na obecním úřadě a na internetových stránkách obce.
     Případnému procesu zahájení změny územního plánu bude předcházet představení projektu široké Mochovské veřejnosti a to v momentě, kdy už bude možno ukázat nejdůležitější aspekty tj. vliv na žitní prostředí. Toto veřejné představení projektu by mohlo proběhnout v horizontu cca 3 měsíců, kdy budou hotovy podklady pro studii o vlivu na životní prostřední a to v místní Sokolovně. O termínu konání budete s dostatečným předstihem informováni. V současnosti bychom nemohli vidět od potenciálního investora nic víc, než pár obrázků a základních čísel, které jsou i tak již dnes veřejně k dispozici.
     Za sebe i ostatní členy zastupitelstva mohu zodpovědně prohlásit, že nejsme skupinkou ekologických šílenců a ignorantů. V minulosti jsme nepřipustili záměr projektu výstavby nových Mrazíren v prostoru proti železniční zastávce, v bezprostřední vzdálenosti od obytných domů, protože představoval riziko velkého hluku z třísměnného provozu a navazující nákladní dopravy a také potenciálně obrovské riziko pro životní prostředí z důvodu možného úniku nebezpečných provozních látek. Také v případě plynové elektrárny budeme na první místo klást zdraví a bezpečí našich občanů a budeme důkladně zvažovat přínosy a rizika od případného nového souseda.

Ing. Ladislav Marek
starosta obce
 
   Úvodní stránka
   Historie
   Obecní úřad
   Úřední deska
   Povinné informace
   Registr oznámení
   Fotogalerie
   Mapa + dopravní spojení
   Mateřská škola
   Základní škola
   Firmy a podnikatelé
   Spolky a organizace
   Veřejná knihovna
   Zdravotnické služby
   Zajímavosti v okolí
   Informace
   Ke stažení
   Odkazy
   Napište nám
   Paroplynová elektrárna
   Územní plán
   Výzvy pro podání nabídek
   Strategický plán
   Dětské hřiště
   Výstava historických fotografií
   Separační dvůr
   Připravované projekty
   Proměny Mochova
   Akce v Mochově
   Kroniky obce Mochov
   Nový chodník ul. Chudomelská
 
   Veřejné zakázky