Dnes je: Čas:  00:00:00                

Obecní knihovna Mochov
Na Dolejšku 286, 250 87 Mochov
Knihovnice: Květa Vokounová
 

Zřizovatelem Obecní Knihovny v Mochově je Obec Mochov. Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se. Podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) je knihovna zaevidována MK ČR pod evidenčním číslem: 1016.

Obecní knihovna Mochov je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované příjemci formou regionálních funkcí.

      První zmínka o založení knihovny je uvedena v kronice Městyse Mochova již v roce 1910. Při spolku národně sociálně vzdělávacím "Palacký", byla zřízena knihovna menšího rozsahu. Další zmínky ohledně knihovny jsou z roku 1920, 1945 a 1948. Od roku 1953 do roku 1977, byl knihovníkem pan B. Fereš, který byl zároveň i kronikářem. Od roku 1977 až dosud vede knihovnu paní Květa Vokounová.

      Do září roku 1998 byla knihovna umístěna v ulici Sokolovské č.p. 92 v budově obecního úřadu Mochov. Poté byla knihovna zařízena v jedné třídě místní Základní školy v ulici Na Dolejšku 287. V roce 2012 byla knihovna přemístěna do upravených prostor po zrušené zubní ordinaci v ulici Na Dolejšku. Prostředí je velmi pěkné-suché, teplé a prostorné.

      Knižní fond se skládá z knih krásná a naučná literatura dle katalogizace-rozdělení je na literaturu pro dospělé, děti a mládež. Knižních svazků je 4650 ks-toto číslo je pohyblivé. Nejprve jsme dostávaly výměnné soubory nových knížek ze střediskové knihovny Čelákovice poté z Říčan. Od ledna 2006 je naší pověřenou knihovnou - Knihovna města Mladá Boleslav.

Počet čtenářů se pohybuje od 150 do 180. Z toho děti do 15ti let průměrně 50.

      Knižní fond obsahuje klasické romány českých a cizích spisovatelů dále naučnou literaturu, cestopisy, encyklopedie, různé slovníky, knihy o zahradě apod. Dále je zde velký výběr časopisů např. Praktická žena, Domov, Květy, Receptář, dětský Čtyřlístek.

Každá věková kategorie si najde své zájmové čtení.

Díky obecnímu úřadu Mochov je knižní fond doplňován novými knihami.

Na Vaši návštěvu se každou středu od 15.00 - 19.00 těší

Květa Vokounová
knihovnice Obecní knihovny Mochov
 
Ceník
 
Registrační poplatek 
Dospělí20,- Kč
Děti,studenti,důchodci10,- Kč
 
 
Poplatky z prodlení 
Dospělí 
1.upomínka2,- Kč
2.upomínka4,- Kč
3.upomínka10,- Kč
 
Dětiza 1 svazek
1.upomínka1,- Kč
2.upomínka3,- Kč
3.upomínka5,- Kč
 
 
Náhrada dokumentuviz Knihovní řád Čl.6 - ztráty a náhrady
 
Poplatek za knihovnické
zpracování ztracené knihy
25,- Kč za 1 svazek
 
Fotografie knihovny v nových prostorách zde.
Knihovní řád
Knihovní řád - dodatek č.1
Zřizovací listina Obecní knihovny v Mochově
 
 
   Úvodní stránka
   Historie
   Obecní úřad
   Úřední deska
   Povinné informace
   Registr oznámení
   Fotogalerie
   Mapa + dopravní spojení
   Mateřská škola
   Základní škola
   Firmy a podnikatelé
   Spolky a organizace
   Veřejná knihovna
   Zdravotnické služby
   Zajímavosti v okolí
   Informace
   Ke stažení
   Odkazy
   Napište nám
   Paroplynová elektrárna
   Územní plán
   Výzvy pro podání nabídek
   Strategický plán
   Dětské hřiště
   Výstava historických fotografií
   Separační dvůr
   Připravované projekty
   Proměny Mochova
   Akce v Mochově
   Kroniky obce Mochov
   Nový chodník ul. Chudomelská
 
   Veřejné zakázky